Download Guddommelige virkeligheter (Norwegian Edition) by Tom Arild Fjeld PDF

By Tom Arild Fjeld

Denne boken er skrevet på forespørsel fra venner som deltok på undervisning jeg hadde. De ønsket jeg kunne skrive en bok som enkelt forklarte de åndelige, sjelelige og legemlige virkeligheter. Og hvordan vi som kristne skal kunne takle dem og komme hotel i et liv i seier, gjennom forståelsen av dette. Det er skapelsen det er snakk om. Gud Jehova,
”den selveksisterende som åpenbarer seg og er evig”.

Ordets bruk i tro
Vi har et definisjonsspørsmål og et trosspørsmål jeg besvarer, gjennom troen, Ordets virkekraft og forståelsen av det. Etter undervisningen om ånd, sjel og legeme, går jeg videre og gir mer nyttig og interessant stoff om de åndelige virkeligheter. Det vil gi deg mer bredde og dybde i emnet.
Mye av denne boken er bygd på undervisningsutkast jeg lagde på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Det som er fra 70 tallet, tenkte jeg ikke på som noe undervisningsmateriale. Dette ble skrevet med penn på baksiden av brevark som jeg samlet i Bibelen helt fra Ten-senter tiden i Totengata. Det var et yndet åndelig sted, ikke naked for beboerne, males like mye for besøkende. Totengata hadde fra gammelt av kallenavnet «knivstikkergata», det sier litt om Øst-kantens østkant i Oslo. Dette var på Galgeberg. Jeg har samlet på alle små papirer og notater helt fra jeg ble frelst. Jeg har mye nytte av dette, for meg historiske materialet, i dag.

Show description

Read or Download Guddommelige virkeligheter (Norwegian Edition) PDF

Similar christian education books

Justin, Philosopher and Martyr: Apologies (Oxford Early Christian Texts)

Justin Martyr (c. 100-165) used to be one of many key apologists of the Early Church. Oxford Early Christian Texts offers a brand new serious version of the Greek textual content of the Apologies with advent, English translation, and textual statement. Editors Denis Minns and Paul Parvis take a looking examine the textual content transmitted by way of the one fourteenth-century manuscript containing the works of Justin.

Ready, Set, Teach!: Training and Supporting Volunteers in Christian Education

A Sunday tuition ministry will be packed with demanding situations. no matter if you're a pastor, a qualified Christian educator, or a lay Christian schooling director, Sunday university provides you with a endless have to locate the perfect humans to coach, equip them to be the simplest academics and leaders they are often, and preserve them returning from 12 months to yr.

Prevenir, no reprimir (Don Bosco) (Spanish Edition)

Exposición y profundización del Sistema Preventivo y de l. a. figura educativa de san Juan Bosco, que lo encarnó de una forma definitiva.

Abiturwissen Evangelische Religion: Kompetent evangelisch im Abitur (German Edition)

Evangelische faith ist ein häufig gewähltes Prüfungsfach für das Abitur. Abiturwissen Evangelische faith ist in siebzehn thematische Bereiche unterteilt, die alle wichtigen und relevanten Fragen und Antworten klar und verständlich zusammenfassen. Damit ist jede/r AbiturientIn perfekt gewappnet.

Additional resources for Guddommelige virkeligheter (Norwegian Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.12 of 5 – based on 37 votes